Month: December 2016

Montessori Eğitimi Nedir? Montessori Anaokullarının Farkı Nedir?

Bu alan adı (domain) satılıktır. (iletisim: domainbul@outlook.com)

Montessori Eğitimi

İtalya’nın ilk kadın doktoru, pedagog ve antropoloji profesörü Maria Montessori (1870-1952) yüzyılın başlarında  her bir çocuğun bireyselliğine azami ölçüde uyan bir pedagoji geliştirir.

Bu, çocuğun bireysel becerilerine ve ilgi alanlarına, bireysel öğrenme hızına ve karakter özelliklerine uygun bir pedagojidir.

1899’da Roma’da zeka geriliği olan tüm çocukların yollandığı yeni orthophrenic okulunda yöneticiliği sırasında zihinsel eksikliğin sıklıkla pedagojik bir problem olduğuna hüküm verir.

Zihinsel engellilerin eğitimi konusunda aradığı bilgileri Itard ve Séguin’in çalışmalarında bulur ve bu yöntemleri temel alarak kendi yöntemini geliştirir. Eğittiği bir grup engelli çocuk devlet yeterlilik sınavlarında normallere yakın bir başarı gösterir.

Herkes bu başarıdan dolayı mutludur, ancak Dr. Montessori bundan o kadar etkilenir ki zekâ seviyeleri normal olan sağlıklı  çocukların nasıl olup da engelli çocuklarla karıştırılacak kadar istikrarsız olabileceklerini anlamaya çalışır.

Maria Montessori 1907 yılında ilk çocukevi “Casa dei Banbini”de engelli olmayan çocuklarla çalışmalarında yaptığı gözlemlerde çocukların nelerden hoşlandıklarını ve nelerden hoşlanmadıklarını saptar.

Maria Montessori çocukların;

 • ödüllerden
 • cezalardan
 • yetişkin tarafından programlanmış eğitimden
 • oyuncaklardan
 • şekerlemelerden
 • öğretmen masasından
 • toplu derslerden

hoşlanmadıklarını,

 • özgür seçimden,
 • hatalarını kendilerinin denetiminden,
 • • hareket etmekten,
 • • sessizlikten,
 • • sosyal ilişkilerini kendileri tarafından kurulmasından,
 • • çevrenin düzenli ve temiz olmasından,
 • • özgür faaliyete dayalı bir disiplinden,
 • • kitapsız okuma ve yazmadan
 • • alıştırmaların tekrarından,

hoşlandıklarını gözlemledi.

Eğitim sistemini çocuktan yola çıkarak kurdu.

Bu, başka eğitim sistemleriyle karşılaştırıldığında çocuklara sağlanan olanaklar sayesinde, kendi seçimlerinin eğitimcinin onları isteklendirmesinin yerine geçtiği kendi eylemleri sonucu hataların denetlenebildiği bir eğitim sistemidir.

Montessori eğitimi temelde kişiliğin oluşumu üzerinde durmaktadır.

Maria Montessori bunu açıkça şu şekilde ifade etmektedir: “Eğitimde metot değil, insan kişiliği göz önüne alınmalıdır.”

 • Çocuk, özeldir, tektir.
 • Kendine has bir varlıktır.
 • Çocuk etrafındaki maddesel dünyayı absorbe eder, gelecekte yetiştireceği kişi modelini biçimlendirir.
 • “Çocuk, insanların mimarıdır.” Bu mimarlar farkında olmadan içlerindeki inşa planına uyarak kendi ritimleri doğrultusunda kendilerini geliştirmeye çalışırlar.
 • Bu gelişime yetişkinler etki edemezler çünkü onlar inşa planını bilmemektedirler. Ancak, bir yetişkinin zamansız müdahalesi ya bu inşa planını tahrip edebilir ya da yanlış bir yöne yönlendirebilir.
 • Montessori Eğitiminin temel taşlarından birisi hazırlanmış çevredir. Çocuklar hazırlanmış çevredeki Montessori materyallerinden, bireysel ilgi ve eğilimine göre bağımsız olarak seçim yaparlar.
 • Montessori okullarında çocuklar, istedikleri materyalle, istedikleri zaman, istedikleri yerde calışırlar.
 • Çocuklara istedikleri kadar tekrar etme imkanı sunulur. Erken öğrenen yeni bir çalışmaya geçebilecektir, çünkü öğrenmede herkesin farklı bir ritmi vardır.
 • Materyallerdeki hata kontrolü çocuğun kendi hatasını bulmasıyla gerçekleşir. Başka birinden uyarıya, onaya ve düzeltmeye gerek kalmaz. Kendi kendisini düzeltmesine olanak sağlar. Böylece yetişkinden bağımsızlaşmak doğal olarak gerçekleşir.

Çocuğun güçlü bir karakterde yetişmesini sağlamak için “bir bakıma fiziksel ve ruhsal bir hijyene” ihtiyaç vardır. Bu durumda yetişkinlerin görevi çocuğun içindeki yeteneği ve gizil gücü uyandırmak ve onları gelişim sürecinde desteklemektir.

Montessori okullarında çocuklar, istedikleri materyalle, istedikleri zaman, istedikleri yerde calışırlar. Dolayısıyla Montessori yönteminin özü, çocuğa önceden hazırlanmış bir çevrede kendi kendini geliştirebileceği şekilde hareket ve faaliyet özgürlüğü tanımayı amaçlayan, kendi kendine oluşan ve gelişen bir yöntem ve sistem anlayışıdır.

“Çocuğa hazırlanmış bir çevrede, çocuğun kişiliğini oluşturması için özgürlük tanıyan, kişiliğinin gelişim sürecini destekleyen, çocuğun kendi onuru içerisinde bireyselleşmesi ve sosyalleşmesini ciddiye alan, bireye özgü adil bir eğitimdir.

Alıntı Kaynak: http://www.montessori.org.tr/montessori/montessori-nedir/

Anaokulu Nasıl Açılır? (Bahçeşehir Anaokulları)

Bu alan adı (domain) satılıktır. (iletisim: domainbul@outlook.com)

Bahçeşehir’deki anaokulları…

Okul öncesi kurum açmak, bina bulmak veya inşa etmekle başlar, iç yapılanma, okul ruhsatı alma, işlemi sonlandırır.

1- Anaokulu açmak için Gerçek veya Tüzel Kişiliklerde herhangi bir özellik aranıyor mu?

Cevap: Anaokulu açacak kişi en az ilköğretim mezunu ve yüz kızartıcı herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmalıdır. Açacak olan şirkette olabilir, şahıs da  olabilir.

2- Anaokulu açmak için hangi kurumlardan izin almak gerekiyor bunun maliyeti nedir ve bu iznin çıkması ne kadar sürer?

Cevap: Anaokulu açmak için öncelikle, açılacak yerin, Okul Öncesi Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

 KURUM AÇARKEN YAPILACAK BÜROKRATİK İŞLEMLER

1-  İtfaiye, Bayındırlık, Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü ve binanın Teknik Raporlarının alınması ile Milli Eğitim Bakanlığından da izin alınmak suretiyle kurum açılabilir.

2-  Kurum açma (Çalışabilirlik için ruhsat işlemleri) maliyeti ise 6,5 – 10 bin TL arasında değişmektedir. Yönetmeliklere uyan kurumlar yaklaşık 45 günde izin alınarak açılabilir.

3-  İzin başvurusu yaparken yerin kira kontratını da istiyorlar mı? Ayrıca izin çıkıncaya kadar yer kirasını ödemek zorunda kalabilir miyiz?

Cevap: Kira kontratı kesinlikle istenmekle birlikte, binanın tapusu ile inşaat yapı izin ruhsatının fotokopisi ve binanın statik mimari projesi gerekmektedir. Kira ödemesi ise sizin kiralayanla olan anlaşmanıza bağlıdır.

 4- Anaokulu yapmak istediğim bina içi, standartlara uymuyorsa yapılması gereken nedir?

Cevap: Anaokulu yapılmak istenen bina içi yerleşim standartlarına uymuyorsa Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesine göre tadilat ve bina içinde değişiklikleri bizle görüşerek yapmanız gerekebilir.

Örneğin tavan yüksekliği, sınıf olacak yerlerin uygun m2 düzenleri, yangın çıkışları, yemekhane, mutfak, müdür odası vb… (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Standartlar Yönergesi Madde:22)

 5- Anaokulu yapılmak istenen binanın yerinde neler olması zorunludur? Kriterler neler olmalıdır?

Cevap: Anaokulu yapılmak istenen binanın öncelikle bahçesinin bulunması gerekir. Zaten öğrenci kontenjanında da bahçenin büyüklüğü önemli bir etkendir. Ayrıca, Binanın giriş katta olması da bir avantaj olmakla birlikte 1. ve 2. katta da olabilir(Eğimli Yerlerde). Bahçe ile anaokulu binası bağlantılı olmalıdır. Merdiven genişliklerinin yine M.E.B. Bina Standartlar yönergesine uyması şarttır.

6- Anaokulu eğitim programını Milli Eğitim Bakanlığımı yoksa başka bir müdürlük mü veriyor?

Cevap: Okul öncesi eğitim kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun hazırladığı ve aylık yayınlanan Tebliğler Dergisindeki programa göre eğitim verirler.

 7- Anaokulu açıldığında eğitim kadrosunda kimler olmalı ?

Cevap: Eğitim kadrosunda, Anaokulu müdürü (Stajyerliği kalkmış, en az 2 yıl özel öğretim kurumlarında veya resmi öğretim kurumlarında görev yapmış olmak, sınıf öğretmeni, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Beden Eğitimi, Müzik, Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım Dersi öğretmeni ve Rehber öğretmen) Ayrıca 65 yaşını doldurmamış bu branşlardan emekli olmuş öğretmenler de müdür olabilirler. Okul öncesi yüksekokullardan veya Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişiminden mezun (Adaylığı Kaldırılmış) usta öğreticilerle en az 1 öğretmen açılış için gereklidir. Açılıştan sonra 1 müdür, 1 öğretmen, memur ve hizmetli ile anaokulu kadrosunu oluşturabilir.

 8-Sizce bu işin toplam yatırım maliyeti ne kadar olur?

Cevap: Yatırım maliyeti, anaokulunun yerleşimine ve yapacağınız tercihlere göre değişebilir. Ancak unutulmamalı ki! Anaokuluna kayıt yaptırmaya gelen velide yaratacağı hava ve samimi sıcaklıkta çok önemlidir. Örneğin, Kayıt kabul biriminin, müdür odasının, yemekhanenin, mutfağın, yerleşimin temizliği ve düzeni vb… güveni arttıracağı gibi, tercihleri de kurumunuzdan yana değiştirecektir. Yaklaşık maliyetler ise kullanacağınız mobilya, anaokulu malzemesi ile birlikte 35.000 – 100.000 TL arasında değişebilmektedir.

9 –Sizce kaç öğrenciden sonra işletme kar eder duruma geçebilir?

Cevap: Anaokulu yapmak istediğiniz yer ve bölgeye göre değişebilir. Normal de açılan anaokulu 25-30 öğrenciden alınan aylık 400 – 500 YTL den sonra kara geçebilir. Daha fazla alındığında ise (750 – 1.000 TL veya üzeri gibi) kar oranı daha da artar.

10- Kurum açıldıktan öğrenci kayıtları ve her şey tamamlandıktan sonra yapılacak olan zorunlu resmiyet işlemleri neler olabilir. Ayrıca anaokulunun denetlenmesi konusunda yapılacak işlemler neler olabilir?

Cevap: “Kurumlarda eğitim-öğretim ve yönetim, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda düzenlenen Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak yürütülür” yönergesine göre, tutulması zorunlu olan milli eğitime bağlı defterler, SSK ve maliyeye ait defterler vb… bulunması gerekir. Özel Anaokullarının Denetlenmesini Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, SSK müfettişleri, Maliye Müfettişleri tarafından denetlemeler yapılmaktadır.

okuloncesindeyim.com